اسامی یاران انجمنی

 

نام خانوادگی                  نوع/ کلاس        

زینب حسینی فعال   دوم    ریاضی
مهلاصادقی فعال

دوم تجربی


فاطمه عزیز پور عادی دوم تجربی
مهلاعباسی  عادی دوم تجربی
فاطمه عطایی  عادی دوم تجربی
ساراخدائی عادی دوم انسانی
کیمیاسلطانی نژاد عادی دوم تجربی
فاطمه مهدی زاده فعال دوم ریاضی
نازیلا طایفه رشیدی عادی دوم تجربی
فاطمه اسماعیلی باغینی عادی دوم تجربی
شبنم پوریزدان پناه عادی دوم ریاضی
رضوان کریمی  عادی دوم ریاضی
عاطفه سنجری فعال دوم تجربی
زهرا جهانشاهی  عادی دوم تجربی
زهراسلیمانی  عادی سوم تجربی
ساراخدادای عادی سوم تجربی
شهرزادآرامش عادی سوم تجربی
مهدیه ابولی عادی دوم تجربی
مریم شاهرخی عادی دوم تجربی
عاطفه مددی زاده عادی سوم یاضی
فاطغه گنجی عادی سوم تجربی
زهراسادات مسعود پور عادی سوم تجربی
هلیا وهبی عادی سوم تجربی
مهرناز نامجو عادی سوم تجربی
فاطمه سعید  فعال سوم تجربی
عاطفه زاهدی عادی دوم ریاضی
الهه سالاری عادی دوم ریاضی
هلیاسیدی عادی سوم تجربی
مائده روحانی عادی سوم تجربی
رضوان شفیع آبادی عادی سوم تجربی
فرشته طبال زاده  عادی سوم تجربی
فاطمه قانع جعفری عادی دوم تجربی
شکوغه کریم زاده عادی دوم تجربی
سوگند شجاعی  عادی دوم تجربی
الهه عسکرپور عادی دوم تجربی
زهرا بهادر عادی دوم تجربی
مهشیدعسکرپور عادی دوم تجربی
مائده ناصری عادی دوم تجربی
علیه عباس زاده  عادی سوم تجربی
فاطمه اسدی خانوکی فعال سوم ریاضی
زهرا پور مجیدی  فعال سوم تجربی
زهرا آقایی افشار فعال سوم تجربی
منصوره شیخ علی بابا عادی سوم تجربی
حانیه بهزادی گردی فعال سوم تجربی
زهراآزادی فعال سوم تجربی
راضیه دورخدادادی فعال سوم تجربی
ندا باقی فعال سوم تجربی
رقیه پور رحمانی فعال سوم تجربی
الهام تاج الدینی فعال سوم ریاضی
فریناز سالاری زاده عادی  دوم تجربی

[ سه شنبه, ۲۹ دی ۱۳۹۴، ۰۳:۳۵ ب.ظ ] [ مسؤل انجمن اسلامی ]
[ ۰ ]